Samen op koers

Met mentor • 5 lessen • 21 cursisten

In de cursus ‘Samen op koers’ leer je stap voor stap meer over het beleidsplan van de Hervormde Dorpskerk Aalsmeer.

Waar je ook staat in je geloofsreis, je bent welkom met al je vragen. Wat je ook hebt meegemaakt of wie je ook bent. We luisteren naar jouw verhaal.

Zet een volgende stap naar Jezus

Samen op koers naar onze bestemming

Dit is de titel van het beleidsplan 2020-2024 van de Dorpskerk Aalsmeer. Zoals de titel al doet vermoeden is dit geen standaard beleidsplan, waarin een aantal doelen voor de komende jaren staan beschreven. Laat staan dat het een beschrijving geeft van de gemeente.

Dit beleidsplan geeft weer wat er leeft in onze gemeente. Het gaat over een gezamenlijke droom en tien inzichten.

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit 5 lessen waarin het hele beleidsplan aanbod komt.

  • Les 1 gaat over de beginvragen: wat is je droom en hoe kijk je naar de gemeente op dit moment

  • Les 2 beschrijft de inzichten uit een zevental beleidsavonden

  • Les 3 legt de kern van het beleidsplan uit

  • Les 4 helpt je bij je persoonlijke ontwikkeling om tot je bestemming te komen

  • Les 5 geeft handvatten om als team met het beleidsplan aan de slag te gaan

Duur van de cursus

We raden je aan om per keer niet meer dan een les (of een gedeelte daarvan) af te ronden. Dit helpt je om dieper na te denken over de geestelijke en praktische inhoud van de lessen.

De benodigde tijd per les varieert tussen de 5 en 20 minuten. Echter les 4 bestaat uit vier onderdelen, waar je per onderdeel beter echt de tijd voor kunt nemen.

Opzet van de cursus

De teksten worden soms aangevuld met bijvoorbeeld een afbeelding of een video. Verder is er interactie door middel van vragen (open of meerkeuze).

Mentor

De cursus wordt aangeboden met een mentor. Hij of zij kijkt je antwoorden na en vult ze zo nodig aan. Het is ook mogelijk vragen te stellen aan of ervaringen te delen met je mentor. De informatie tussen jullie beide is privé en wordt niet verder gedeeld. In principe reageert een mentor binnen zeven dagen.

Team

Je kunt deze cursus ook samen met anderen doen. Bijvoorbeeld met een team, een commissie of je eigen kleine kring. Iedereen volgt individueel de cursus en op een ander moment ontmoeten jullie elkaar (of online via zoom / teams), om met elkaar in gesprek te gaan. Soms is het in overleg mogelijk, dat je als team een mentor aanwijst, die alle groepsleden persoonlijk uitnodigt om aan aan de cursus mee te doen. Dit maakt het volgen van de cursus een stuk persoonlijker. Meer informatie via onderstaande contactpersoon.

Aangeboden door

Deze cursus wordt je aangeboden door de Dorpskerk Aalsmeer. Contactpersoon ds. Gert de Ruiter.

Start cursus